Partners van Centrum De Parel

Hier zie je enkele van onze partners waar wij succesvol mee samenwerken.

Stichting Leergeld Amersfoort

Wij werken samen met stichting Leergeld Amersfoort. Voor gezinnen met een minimum inkomen tot 150% van het bijstandsniveau kan bijles en huiswerkbegeleiding betaald worden voor kinderen vanaf groep 7 in het basisonderwijs en leerlingen op het VO. Aanvragen daarvoor kunt u doen bij Leergeld maar zij regelen ook andere dingen voor minima, kijk daarvoor op de website www.leergeldamersfoort.nl of stuur een e-mail naar info@leergeldamersfoort.nl.

Wij zijn door SBB erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om studenten van mbo-opleiding voor Niveau 1&2 en niveau 4 een volwaardige stageplek te bieden.
Als student vindt je bij ons een goede en veilige werkplek die aansluit bij jouw opleiding. Je oefent het beroep uit waarvoor je in opleiding bent, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.

LVSI keurmerk

Wist u dat wij nu lid zijn van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSi zijn? Als instituut word je niet zomaar lid van deze vereniging. Om lid te worden van dit kwaliteitsinstituut toetst de LVSi haar leden op een aantal pedagogische kwaliteitseisen, betrouwbaarheid en veiligheid. Het allerbelangrijkste is daarbij dat het instituut een omgeving creëert waar de leerling zich op z’n gemak voelt, vertrouwen krijgt en wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf naar boven te halen.
Wij zijn super trots dat wij dit keurmerk nu mogen meedragen in ons instituut! Als u kiest voor een aangesloten instituut, dan kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Intermediair Jeugdsportfonds

Alle kinderen hebben recht om te sporten! Via onze intermediair kan uw kind ingeschreven worden bij een sport zonder dat er kosten aan verbonden zijn!
Maak een afspraak om uw kind lekker te laten sporten!

Meer dan 50+ kinderen profiteren nu van Centrum De Parel

Maak ook deel uit van onze maatschappelijk centrum om een carrière op te bouwen.