Autisme en ADHD zijn aandoeningen, die in steeds grotere getale voorkomen. Daar waar wetenschappers nog naarstig op zoek zijn naar een verklaring voor deze toename, zijn er in alternatieve kringen –wereldwijd- al talloze behandelingswijzen die adequaat en effectief bevonden zijn. Zo kent de homeopathie de zogenaamde CEASE-therapie, die gericht is op het ontstoren van allerlei vaccinaties en medicatie, die aan alle stoornissen in het autistisch spectrum ten grondslag liggen. Wijlen arts-homeopaat Tinus Smits heeft decennia lang gewerkt aan deze therapie, die is gebaseerd op zijn bevinding dat Autisme en ADHD zogenaamde ‘stapelingsziekten’ zijn, veroorzaakt door een teveel aan chemische- en synthetische stoffen. In geval het immuunsysteem onvoldoende ontwikkeld of te zwak is, zoals bij pasgeboren kinderen vaak het geval is, raakt het natuurlijke levensmechanisme van slag en ontstaan er ‘ziekelijke’ reactiepatronen.

De CEASE-therapie is erop gericht om alle autistische stoornissen op te heffen door een systematische ontstoring van de aan het kind toegediende stoffen.

Voor meer informatie:

•  Wat is CEASE

•  Checklist CEASE

•  www.nvkp.nl


www.cease-therapie.nl