Welkom bij de Parel, praktijk voor klassieke homeopathie. Een plek, waar u terecht kunt met alle vragen over ziekte en gezondheid en waar –in overleg met u- een alternatieve route naar genezing wordt gezocht.

Ziekte is een signaal dat er, ergens in uw leven, iets uit de pas is gaan lopen. Door dit te onderzoeken en te begrijpen, kunt u uw eigen gezondheid weer bewerkstelligen.

De standaardaanpak van uw problemen is die met de klassieke homeopathie. Dit geldt niet alleen voor lichamelijke, maar ook voor psychische klachten. Juist psychische klachten, die voortkomen uit een zogenaamde verstoring van uw leven (door trauma’s, ingrijpende gebeurtenissen of ervaringen) laten zich uitstekend behandelen met homeopathie.

Indien nodig of gewenst wordt er samengewerkt met andere therapeuten, zowel in de alternatieve als reguliere geneeskunde.